Label of Ex Libris. Sefik E.Atabey

1717 Tournefort Joseph Pitton de. Relation d'Un voyage du Levant fait par ordre du roy. Contenant l'histoire ancienne & moderne plusieurs isles de l'archipel, de Constantinople, des cotes de la mer noire de l'Armenie, de la Georgie des frontieres de Perse & de l'Asie Mineure, Paris l'İmprimerie Royale.
First Edition (İlk Baskı) 2 Cilt (Volumes) Orijinal deri ciltlerinde. 25x18 cm

(Bu kitap 2002 Sotheby's Şefik Atabey koleksiyonu müzayedesinde 10,158 GBP'ye satılmıştır.)

152 engraved plates, contemporary calf, spines gilt in compartments.One of the greatest botanists of his time, Tournefort was dispatched by the French court on a 2 years mission to study the people, resourcesi antiquities and plant life of the Greek archipelago, Turkey, Asia Minor and Persia.He was espcially interested in seeking out plants recommended for medinical purposes by such early writers as Hippocrates and Dioscorides.Tournefort returned to France in 1702 but his formal account of the journey was not completed before his early deat in 1708.The present account is composed of twenty two long letter-reports which he had sent back to his superiors.

Fransa krallık bahçelerinin, başka bir deyişle günümüzdeki Doğa Tarihi Müzesi’nin bitkibilimcisi Joseph Piton de Tournefort, bu kurumun düzenlediği araştırma gezilerinin öncüsüdür. XIV. Louis ve bakanı Pontchartrain’in buyruğuyla yeni bitkiler bulmak göreviyle 1700’de Levant’a gönderilen J. P. De Tournefort, yalnızca bitkibilimcilik görevini yapmakla yetinmemiş, doğmakta olan Aydınlanma Çağının Doğu insanları ve toplumlarına yönelik yeni bakışını da biçimlendirmiştir.
Anlatısının birinci cildi, Ege adalarının hemen hemen eksiksiz bir incelemesini kapsar. Otuz beş ada ve adacığı ziyaret eder ve başka adaları da yerinde derlediği bilgilerle betimler. Tournefort bu adalara günümüzün bir turisti gibi bakmaz, bunun yerine rüzgarların ve korsanların kemirdiği bir toplumu, salgın hastalıkları, batıl inançları, günlük yaşamları ve acımasız yöneticileri ile ilk kez açık seçik gözler önüne serer. Tournefort ikinci ciltte önce uzun uzun İstanbul’u anlatır. Sonra da Anadolu’ya boydan boya aşarak bizi 18. yüzyılın hemen başlarındaki Tokat, Trabzon, Kars, Ağrı, Amasya, Ankara, Erzurum, Bursa ve İzmir ile yüzlerce Osmanlı kasabasına götürür. Tournefort kendini Osmanlı topraklarıyla da sınırlamaz, Tiflis ve Erivan’a (Revan) kadar gider ve ona tamamen yabancı bir dünyayı yorumlamaya çalışır. Gezileri sırasında İran’ı Batıya bağlayan ve Anadolu boyunca uzayıp giden büyük kervan yollarını kullanır, ilk bakışta birbirine karşıt gibi görünen, ama aslında hep birbirine bağımlı olan ve birbirini tamamlayan Doğu ve Batı dünyaları arasındaki bağların önemini vurgular.

Starting Bid: 37,500 TL