Military - War / Ottoman - Russian War

5 Cilt (Volumes) The Russo-Turkish War (Türk - Rus Savaşı) Including The Account Of The Rise And Decline Of The Ottoman Power, And The History Of The Eastern Question.

1 gravür, [1] başlık sayfası, 4 gravür, 1 renkli çift sayfa harita, 192 s.
1 gravür, [1] başlık sayfası, 4 gravür, 1 renkli çift sayfa harita, [193-] 384 s.,
1 gravür, [1] başlık sayfası, 4 gravür, 1 çift sayfa harita, [385-] 576 s.,
1 gravür, [1] başlık sayfası, 3 gravür, 3 harita (biri çift sayfa), [577-] 768 s.,
1 gravür, [1] başlık sayfası, 4 gravür, 2 çift sayfa harita, [769-] 954, ii, ii, [1] s.
27×21.

Yaldız baskılı dekoratif perkalin ciltlerinde.Bu kapsamlı eserde Doğu Sorunu’nun daha iyi anlaşılabilmesi için Osmanlı ve Rus İmparatorlukları’nın yükseliş ve çöküşü ile ilgili bilgiler verilirken, aralarındaki iki yüz yıllık ilişkileri 1877-1878 Osmanlı–Rus Savaşı’na nasıl gelindiği, sebepleri ve sonuçları ele alınmaktadır.
Yüzbaşı Henry Montague Hozier, Yunan Ayaklanması’nı, Kırım ve Sırp Savaşları’na da değinerek, Osmanlı-Rus Savaşları’nı Balkan Yarımadası, Anadolu ve Karadeniz’de geçen muharebeleri son derece ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Yazar, savaşa katılan ülkelerin halklarını da tanıtmaktadır. Hozier kitabını Osmanlı ve Rus paşalarının portreleri, cephe görüntüleri, haritalar ve İstanbul, Kars, San Stefano (Yeşilköy), Plevne ve Erzurum’u gösteren çelik baskı gravürlerle zenginleştirmiştir.

Starting Bid: 4,000 TL