1837 - 2 Cilt (Volume) THE CITY OF THE SULTAN AND DOMESTIC MANNERS OF THE TURKS IN 1836. Miss Pardoe, London, orijinal deri cildinde.

1 Cilt; 6 çelik baskı gravür, 514 sayfa
2.Cilt; 10 çelik baskı gravür, 500 sayfa.

Julia Pardoe (1806-1862) İngiliz şair, roman yazarı, tarihçi ve gezgindir. Miss Pardoe, Portekiz seyahatini kaleme aldığı, 1835’te yayınlanan Traits and Traditions of Portugal (Portekiz’in Özellikleri ve Gelenekleri) adlı kitabıyla ün kazandı. Miss Pardoe’nin the City of Sultan and the Domestic Manners of the Turks (Sultanın Şehri ve Türklerin Âdetleri) adlı kitabını yazmasını, 1835 yılının Aralık ayında, İngiliz kraliyet ordusunda binbaşı olarak görev yapan babası Thomas Pardoe’yla birlikte İstanbul’a gelmesine ve burada dokuz ay kalmasına borçluyuz. Bu kitap ilk olarak 2 cilt olarak 1837’de Londra’da yayınlandı. Daha sonra 1838, 1845 ve 1854’te 3 cilt olarak tekrar basıldı. Avrupa’da oryantalizm akımının başladığı dönemde çok ilgi çekti. Elimizdeki eser, İstanbul’da, II. Mahmud dönemi İstanbul ve Bursa’sını, sokakları, semtleri ve günlük yaşamıyla anlatır. Yemekleri, âdetleri, eğlenceleri ve yaslarıyla 180 yıl önce yaşamış olan Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler hakkında Miss Pardoe’nun kaleminden günümüze ulaşan bin bir ayrıntı.

Starting Bid: 1,900 TL