1812 London / Voyages and Travels, in the Years 1809, 1810, and 1811; containing statistical, commercial, and miscellaneous observations on Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta, Serigo, and Turkey by John Galt, 2 gravür, 30x25 cm, 435 sayfa (pages)

John Galt, babası kaptan olan İskoç gezgin, yazar ve siyâsetçi Akdeniz’de Fransızİngiliz rekâbetinin arttığı 1800’lü yılların başında Osmanlı’yla ticâret yapan tüccarlardan biriydi. Çeşitli zamanlarda yaptığı ziyaretlerini 1812’de Voyages and Travels in The Years 1809, 1810 and 1811, Containing Observations on Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta, Scrigo and Turkey - 1809, 1810, 1811 Yıllarında Seyahât adında yayınladı.

Gezileri sırasında geldiği İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra İzmit’e geçer. “İstanbul’dan küçük bir tekneyle Nicomedia’ya vardık. Kendimiz, 3 hizmetçi ve 1 Tatar için kamara ücreti olarak 4 guinea ödedik. Aslında Malta’nın doğusunda yol ücreti ödenmez, ama Türkiye’de yolculuk İngiltere’den daha pahalıdır. Kirpi, Karadeniz’in korunaklı ve küçük bir koyun kenarında önemsiz küçük bir köy. Buradan yüksek miktarda kereste komşu İstanbul’a gönderiliyor. Nicomedia’nın nüfusu 40,000’den fazla. Bu şehirdeki başlıca üretim başkent için yüksek miktarda hazırlanan kırmızı deridir. Donanma için kerestenin toplandığı bir tersane bulunuyor. Nicomedia Bağdat kervanlarının yolu üzerinde. Şehir, Kirpi’ye yakınlığı ve başkentle denizyolu bağlantısı nedeniyle, İstanbul Boğazı kapalı olduğunda tarafsız gemiler Kirpi’ye yanaşabilseydi iyi bir ticâri ambar olabilirdi. Bölge boyunca yollar kötü değil, mal taşımak için bol sayıda at, deve ve araç kolayca bulunabiliyor.Türk-Rus savaşında İstanbul Boğazı kapanınca burası önemli bir geçiş yeri oldu."

Starting Bid: 8,000 TL