1729 The Antiquities of Constantinople, with a description of its situation, the conveniences of its port, its publick buildings, the statuary, sculpture.
1-63, [16], 1-295, [9] sayfa, 2 adedi katlanır 9 gravür, 1 adedi katlanır 2 harita.
- İstanbul'un ilk haritasının gravürü bulunmaktadır.21x13 cm, Yenilenmiş lüks deri cildinde.

Bu eser 2 kitaptan oluşmaktadır.
A Description of the City of Constantinople başlıklı 1. kitap 63 sayfadan oluşmaktadır.
The Antiquities of Constantinople başlıklı 2. kitap ise 295 sayfadır. Orijinali Lâtince olarak basılan kitabın müzayedeye sunulan bu İngilizce baskısı metni İngilizceye çeviren John Ball’ın bazı eklemelerini de taşır. Elimizdeki eserin metni ilk defa 1561 tarihli De Bosporo Thracio ve 1562 tarihli Topographia Constantinopoleos başlıklı kitaplarda yer almıştır.
Ünlü doğabilimci Petrus Gyllius (1490-1555) Fransız sefiri d’Aramon ile birlikte İstanbul’a gelmişti (1547). Kral 1. François için Yunanca yazmalar ve antik eşyalar toplamak için görevlendirilen yazarın d’Aramon’un maiyetinde olması kendisine avantaj sağladı.Kanunî dönemi Osmanlı-Fransız ilişkilerinde çığır açmış olan bu ünlü sefir, çevresine topladığı birçok bilim insanı ve sanatçıyı himaye etmiştir.
En önemlisi, d’Aramon’un Osmanlı topraklarında bilimsel araştırma yapmak izni ve yetkisi de vardı. d’Aramon’un zamanında İstanbul’a gelen gezgin ve bilim adamlarının yazmış olduğu seyahatnameler, bu türün ilk örneklerini oluştururlar Gerçekten, fetihten sonra İstanbul’a gelerek belli bir amaç doğrultusunda bilimsel gözlem ve araştırmalar yapabilen ilk gezginler bu dönemde gelmiş olan kişilerdir ve yazmış oldukları eserler, şarkiyat araştırmaları için tarihî bir belge değeri taşırlar.
Bu eser, yazarın bizzat kendi gözlemlerine dayanan, İstanbul’un fetih sonrası arkeolojisi ve tarihî topoğrafyası için temel kaynaklardan biri sayılır.

Starting Bid: 7,000 TL