Musavver Mısır (Egypt) Hatıratı, Halid Ziaeddin, İstanbul Agop Matiossian Matbaası 1326 (1910)

184 sayfa, Resimli 26x17 cm / Özege: 14459

Starting Bid: 250 TL