1801 Darü't Tıbaatü'l Ma Sultaniye, Mehmed Esad (Şehülislam) 851+7+2 sayfa (pages) Lehçe Lügat.

Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi tarafından yazılmıştır.Türkçe'nin ilk sözlüğüdür.
3700 civarında Türkçe sözcüğü işleyerek; Arapça Farsça karşılıklarını vermiştir.

Starting Bid: 2,500 TL