Military - War

1909 / Osmanlı Teşkilât ve kıyafet-i askeriyesi / L'Organisation et les uniformes de l'Armee Ottomane (Depuis sa creation jusqu'a nos jours). 27x20 cm / 2 cilt takım: ([4], 92 s., 19 renkli levha.; 52 s., 8 renkli levha.) levhaları tam, çok iyi kondisyondadır.

Üçüncü Ordu–yı Osmânî Kumandanı Mahmud Şevket Paşa’nın Osmanlı askerî teşkilâtını askerî kıyafetlerle birlikte ele alan iki ciltlik nadir eseri.Kapukulu, Eyâlet Askeri ve Bahriye teşkilâtı hakkında bilgi verildikten sonra bu teşkilâtlara mensup askerlerin kıyafetleri, resimleriyle birlikte sergilenmektedir. Resimlere dair açıklamalar Osmanlı ordusunda görev yapan bütün askerî sınıfları kapsamaktadır. İkinci cilt ise Nizam–ı Cedîd sonrası askerlerin kıyafetlerine yer verilmiştir.

Starting Bid: 2,750 TL