• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

Online "Live" Auction - OLD RARE BOOK & GRAMOPHONE RECORD / 25 October, Sunday - 21:05 (Gmt +3)

You can place bids to all items in our auction until 25 October, Sunday 21:00 (GMT +3) "Live Auction" will start on our website on the same day at 21:05 and each item will be sold with 15 second intervals.During the last 5 seconds of this ongoing process, if any item is given a bid, the ending time will be automatically be increased for another 5 seconds.

Lot: 53 » Old Book

Society of Ottoman painters

1911 Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası, 18 sayısı tek ciltte, 320 sayfa (pages) 32x24 cm.

1911 yılında Abdülkadirzade Hüseyin Haşim Paşa'nın yönetiminde kuruluşun adını taşıyan bir mecmua yayınlamaya başlamıştır. Ressam Osman Asaf’ın sorumlu yönetici olduğu dergi, 1914 yılına kadar 18 sayı yayınlamıştır.
İki özel sayısından biri Osman Hamdi’ye, diğeri ise Hoca Ali Rıza’ya ayrılan ve Balkan Savaşı yıllarında yayımlanan mecmua aylık dergi olarak dört yılda ancak 18 sayıya kadar yayın hayatını sürdürebilmiştir. Cemiyet üyelerinin düşüncelerini ve sanat anlayışlarını topluma yansıtmak, devrin sanatçılarının bir arada olmasını temin etmek sanatı ve sanatçıları kamuoyuyla paylaşmak gibi önemli işlevleri yerine getiren bu dergi Osmanlı devletinin son zamanlarına kadar varlığını sürdürmüştür. Pek çok sanatçımızın kamuoyuna tanıtılması, sanat ve sanatçılarla ilgili yazıların yayınlanması ile dikkat çeken dergi ülkemizde resim sanatı ile ilgili olarak çıkan ilk belli başlı dergi olarak dikkati çekmiştir. Osman Asaf’ın sorumlu yöneticisi olduğu gazetede Hoca Ali Rıza, Sami Yetik, Ruhi Arel ve Ahmet Ziya Akbulut gibi birçok resim sanatçısının yazıları yer almıştır.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti çoğunluğu Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu olan ressam ve heykeltıraşların bir araya gelerek sanat ve sanatçıların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurdukları bir cemiyet olmuştur.
İkinci Meşrutiyetin ilanıyla hemen hemen her alanda siyasal, sanatsal ve düşünsel yönden haklar verilince; Sanayi-i Nefise çıkışlı, Batı resmine ilgi duyan milliyetçi ama bağnaz olmayan, genç sanatçılar sanatın ve sanatçıların sorunlarını çözmek ve bu özgürlük ortamının ruhuna uygun çıplak kadın resimleri dahi yapabilecekleri bir ortam hazırlayabilmek için bir örgüt kurmak fikrinde birleştiler Şehzade Abdülmecid Efendi'nin de maddi ve fikir desteği ile bir araya gelerek Osmanlı Ressamlar Cemiyeti adını verdikleri cemiyeti kurdular.

Details

Starting Bid: 5,000 TL

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 400 TL

Lot: 84 » Old Book

2 Cilt (Volumes) / 1838 Robert Walsh & Thomas Allom, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor illustrated. in a Series of Drawings from Nature by Thomas Allom with an Historical Account of Constantinople, and Descriptions of the Plates, by the Rev. Robert Walsh, LL.D. Chaplain to the British Embassy at the the Ottoman Porte, First, London, Fisher, Sons, & Co., tarihsiz [c. 1838].

Orijinal dönem cildinde;
1.Cilt; 84 sayfa (pages) 46 gravür, 1 İstanbul haritası.
2.Cilt; 100 sayfa (pages) 50 gravür, 1 Akdeniz haritası.
27 x 21 cm.

Thomas Allom; 13 Şubat 1804’te Londra’da dünyaya geldi. Önceleri manzara ressamı olarak çalışmalar yaptı; İngiltere, Fransa ve Osmanlı ülkelerinde resimler çizdi. Fransa’da bulunduğu sırada Kral Louis Philippe’in Dreux’deki şatosunun manzaralarını yaptı; mimar olarak da Highburg’ta Îsâ (1850), Nottinghill’de Saint Peter (1856) kiliselerini inşa etti. 1827-1871 yılları arasında Royal Academy’de projelerini teşhir eden Allom, aynı zamanda İngiliz Mimarlar Enstitüsü’nün (Institute of British Architects) kurucularından biridir. 21 Ağustos 1872’de Barnes’de öldü.
Allom’un İngiltere, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin dışında Çin’e dair resimleri de vardır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bazı yerlerini dolaşan ve bu arada İstanbul’da uzunca bir süre kalan ressam pek çok desen yapmış ve bunlar çelik gravür olarak ünlü İngiliz hakkâkları tarafından işlenip İstanbul’da İngiliz elçiliği rahibi Robert Walsh’ın kaleme aldığı açıklamalı bir metinle birlikte müzayedemizde bulunan bu kitabında (İstanbul ve Küçük Asya’nın yedi kilisesinden manzaralar) toplamıştır.

Details

Starting Bid: 9,000 TL

Lot: 90 » Old Book

1729 The Antiquities of Constantinople, with a description of its situation, the conveniences of its port, its publick buildings, the statuary, sculpture.
1-63, [16], 1-295, [9] sayfa, 2 adedi katlanır 9 gravür, 1 adedi katlanır 2 harita.
- İstanbul'un ilk haritasının gravürü bulunmaktadır.21x13 cm, Yenilenmiş lüks deri cildinde.

Bu eser 2 kitaptan oluşmaktadır.
A Description of the City of Constantinople başlıklı 1. kitap 63 sayfadan oluşmaktadır.
The Antiquities of Constantinople başlıklı 2. kitap ise 295 sayfadır. Orijinali Lâtince olarak basılan kitabın müzayedeye sunulan bu İngilizce baskısı metni İngilizceye çeviren John Ball’ın bazı eklemelerini de taşır. Elimizdeki eserin metni ilk defa 1561 tarihli De Bosporo Thracio ve 1562 tarihli Topographia Constantinopoleos başlıklı kitaplarda yer almıştır.
Ünlü doğabilimci Petrus Gyllius (1490-1555) Fransız sefiri d’Aramon ile birlikte İstanbul’a gelmişti (1547). Kral 1. François için Yunanca yazmalar ve antik eşyalar toplamak için görevlendirilen yazarın d’Aramon’un maiyetinde olması kendisine avantaj sağladı.Kanunî dönemi Osmanlı-Fransız ilişkilerinde çığır açmış olan bu ünlü sefir, çevresine topladığı birçok bilim insanı ve sanatçıyı himaye etmiştir.
En önemlisi, d’Aramon’un Osmanlı topraklarında bilimsel araştırma yapmak izni ve yetkisi de vardı. d’Aramon’un zamanında İstanbul’a gelen gezgin ve bilim adamlarının yazmış olduğu seyahatnameler, bu türün ilk örneklerini oluştururlar Gerçekten, fetihten sonra İstanbul’a gelerek belli bir amaç doğrultusunda bilimsel gözlem ve araştırmalar yapabilen ilk gezginler bu dönemde gelmiş olan kişilerdir ve yazmış oldukları eserler, şarkiyat araştırmaları için tarihî bir belge değeri taşırlar.
Bu eser, yazarın bizzat kendi gözlemlerine dayanan, İstanbul’un fetih sonrası arkeolojisi ve tarihî topoğrafyası için temel kaynaklardan biri sayılır.

Details

Starting Bid: 7,000 TL

previous
Go to Page: / 8
next