• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

Online Auction Of Old Photos, Postcards, Ephemera, Philately, Engravings, Objects And Book / 13.10.2019 - 10:30 (Gmt +3)

Currency of Auction: 1 US $=5,60 TL // 1 EURO=6,10 TL // 1 GBP=6,80 TL PLEASE BID ONLINE till 13 October 2019 - 10:30 PM (Gmt+3)

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 250 TL

Starting Bid: 1,000 TL

Lot Number: 32 » Object

Ferman

II.Abdulhamid Ferman, 80x57 cm / Osmanlı kaza teşkilâtında Mekke ve Medine kadılıklarına Haremeyn kadılığı (mevleviyeti), kadılarına da Haremeyn mevâlîsi denildi ve bu makam İstanbul kadılığı ile Edirne kadılığı arasında bir derece olarak belirlendi. Önceleri sadece Mekke kadılığı yüksek mevleviyet iken XVIII. yüzyılda Medine kadılığı da aynı dereceye yükseltildi ve mûsıle-i Süleymâniyye derecesindeki müderrisler yerine 1722’de III. Ahmed’in bir fermanı ile Mekke kadılığı gibi “bilâd-ı selâse” mâzullerine verilir oldu (Çelebizâde Âsım, s. 16-17; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 135). Mekke ve Medine kadılıklarına tayin edilen kişiler bizzat görevlerine giderler, yerlerine nâib gönderemezlerdi. Kadıların bu şehirlerde görev almalarını teşvik için XVII. yüzyıldan itibaren kendilerine dönüşlerinde hızlı yükselme hakkı verildi (Faroqhi, s. 5); ayrıca bu vesileyle hac ve umre ibadetlerini de ifa ediyorlardı. Haremeyn pâyesini kazananların ise gitmesine gerek yoktu. II. Mahmud zamanında askerî ve mülkî rütbelerin ihdasıyla birlikte Haremeyn pâyeliler merasim ve teşrifatta ilk sıralarda yer almaya başladılar. Bir ilmiye rütbesi olan Haremeyn mevleviyeti askeriye ve mülkiyede mirlivâlık, mîr-i mîranlık ve rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîsine tekabül ediyordu. XVI ve XVII. yüzyıllarda Bursa ve Mısır kadılıklarından mâzul olanlar, o dönemde Medine henüz mevleviyet derecesine yükseltilmediğinden Mekke veya Edirne kadılığına getirilirler veya bunların pâyesiyle arpalık alırlardı. Haremeyn mevleviyeti yüksek bir derece olduğundan bu kadılıklara yapılan tayinler Osmanlı kroniklerinde düzenli biçimde zikredilmiştir (Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, .)

Starting Bid: 2,250 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 3,500 TL

Starting Bid: 3,000 TL

Starting Bid: 3,000 TL

Starting Bid: 1,750 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 1,750 TL

Starting Bid: 2,000 TL

Starting Bid: 2,750 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 1,500 TL

Starting Bid: 500 TL

Starting Bid: 1,500 TL

previous
Go to Page: / 22
next