• HOME
 • ABOUT US
 • AUCTION RULES
 • AUCTION ARCHIVE
 • CONTACT
 •  LOGIN
 •  REGISTER
 •  TR
 • Auction Rules

Online Auction Of Old Photos, Postcards, Ephemera, Philately, Engravings, Objects And Book / 13.10.2019 - 10:30 (Gmt +3)

Currency of Auction: 1 US $=5,60 TL // 1 EURO=6,10 TL // 1 GBP=6,80 TL PLEASE BID ONLINE till 13 October 2019 - 10:30 PM (Gmt+3)

Lot Number: 3 » Numismatic

Judaica

İbranice, Şam (Damas) mektebi sadaka parası 20 para (Kamitado di damas yazılı) 5x5 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 20 » Photograph

Military - War

İzmir (Smyrne) Urla'da Talat Paşa ve Şükrü kaya, Osmanlı dönemi nadir 2 fotoğraf, 11x9'ar cm

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 31 » Object

Kadife altın tel kırma, Osmanlıca, 80x40 cm

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 32 » Object

Ferman

II.Abdulhamid Ferman, 80x57 cm / Osmanlı kaza teşkilâtında Mekke ve Medine kadılıklarına Haremeyn kadılığı (mevleviyeti), kadılarına da Haremeyn mevâlîsi denildi ve bu makam İstanbul kadılığı ile Edirne kadılığı arasında bir derece olarak belirlendi. Önceleri sadece Mekke kadılığı yüksek mevleviyet iken XVIII. yüzyılda Medine kadılığı da aynı dereceye yükseltildi ve mûsıle-i Süleymâniyye derecesindeki müderrisler yerine 1722’de III. Ahmed’in bir fermanı ile Mekke kadılığı gibi “bilâd-ı selâse” mâzullerine verilir oldu (Çelebizâde Âsım, s. 16-17; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 135). Mekke ve Medine kadılıklarına tayin edilen kişiler bizzat görevlerine giderler, yerlerine nâib gönderemezlerdi. Kadıların bu şehirlerde görev almalarını teşvik için XVII. yüzyıldan itibaren kendilerine dönüşlerinde hızlı yükselme hakkı verildi (Faroqhi, s. 5); ayrıca bu vesileyle hac ve umre ibadetlerini de ifa ediyorlardı. Haremeyn pâyesini kazananların ise gitmesine gerek yoktu. II. Mahmud zamanında askerî ve mülkî rütbelerin ihdasıyla birlikte Haremeyn pâyeliler merasim ve teşrifatta ilk sıralarda yer almaya başladılar. Bir ilmiye rütbesi olan Haremeyn mevleviyeti askeriye ve mülkiyede mirlivâlık, mîr-i mîranlık ve rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîsine tekabül ediyordu. XVI ve XVII. yüzyıllarda Bursa ve Mısır kadılıklarından mâzul olanlar, o dönemde Medine henüz mevleviyet derecesine yükseltilmediğinden Mekke veya Edirne kadılığına getirilirler veya bunların pâyesiyle arpalık alırlardı. Haremeyn mevleviyeti yüksek bir derece olduğundan bu kadılıklara yapılan tayinler Osmanlı kroniklerinde düzenli biçimde zikredilmiştir (Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, .)

 • Starting Bid

  2,250 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 33 » Object

Hicri 1369 tarihli, Hattat M.Kazım, Osmanlıca, 48x15 cm

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 34 » Painting

Edip Hakkı Köseoğlu,

Edip Hakkı Köseoğlu 963 imzalı, Suluboya, 31x16 cm

 • Starting Bid

  3,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 35 » Painting

Abidin Dino

Abidin Dino, Karışık teknik imzalı, 28x20 cm

 • Starting Bid

  3,000 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 36 » Painting

Fuat Başar (1953) Ebru, 96 tarihli imzalı, 37x25 cm

 • Starting Bid

  3,000 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 37 » Painting

Devrim Erbil, Anadolu çeşitlemesi, SB (Sanatçı Baskısı) imzalı, özgün baskı, 50x32 cm

 • Starting Bid

  1,750 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 38 » Painting

Devrim Erbil, İstanbul, SB (Sanatçı Baskısı) imzalı özgün baskı, 42x32 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 39 » Painting

Devrim Erbil, Marmaris limanı, SB (Sanatçı baskısı) imzalı özgün baskı, 42x32 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 40 » Painting

Devrim Erbil, İstanbul'a bakış, E/A, imzalı özgün baskı, 37x29 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 41 » Painting

Ergin İnan, imzalı 27/52 özgün baskı , 49x33 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 42 » Painting

Bedri Rahmi Eyüpoğlu, karışık teknik imzalı, 28x22 cm

 • Starting Bid

  1,750 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 43 » Painting

Ali Demir, yağlıboya imzalı ve ithaflı, 46x37 cm

 • Starting Bid

  2,000 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 44 » Painting

Fevzi Karakoç, yağlıboya 2009 imzalı, 60x60 cm

 • Starting Bid

  2,750 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 45 » Painting

Hayati Misman, Gravür 17/50, 1993 tarihli imzalı, 47x33 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 46 » Painting

Hayati Misman, Gravür 23/50, 1993 tarihli imzalı, 47x33 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 47 » Painting

Leyla Gamsız, imzalı ED.34/50, özgün baskı, 47x38 cm

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 48 » Painting

Aliye Berger, kağıt üzerine karakalem, imzasız, 36x26 cm

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 49 » Painting

Turgut Atalay, füzen ve çini mürekkebi, imzalı, 33x23 cm

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
Lot Number: 50 » Painting

Edebiyat

Cevat Dereli imzalı karakalem, 20x17 cm (Şair Yazar Rıfkı Melül Meriç portresi)

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL